Search
Search Menu

Virksomhedsfilosofi

Med etablering af docmondis og den positive udvikling anser vi os selv som værende en meget motiveret og innovativ privatejet virksomhed.
Vi er visionære og prioriterer bæredygtighed i stedet for kortvarig økonomisk succes.
De humanitære principper for lægehjælp og at bistå i nationale og internationale krisesituationer er elementære bestanddele af vor virksomhedsfilosofi og et ufravigeligt princip for virksomhedens ejer og grundlægger.
En af virksomhedens succeskriterier er, at vi har tilfredse medarbejdere og et positivt arbejdsmiljø. En af de øverste prioriteter er efter- og videreuddannelse af vore medarbejdere – ikke kun fagligt, men også til udvikling af deres personlighed som rollemodel. Dette er for vore medarbejdere en vigtig faktor og udslagsgivende for at kunne agere på et marked præget af stor konkurrence.
Kunden står altid i centrum for vort arbejde – både med egne ønsker og behov, men også med mulighed for at bidrage med konstruktiv forbedringskritik.
Vi fokuserer på at udarbejde løsninger i tæt samarbejde med kunden – vi tilstræber at finde den optimale løsning, tilpasset de aktuelle problem.